↗ KAIZEN.XMC.PL

*** Translator ***

Dutch Dutch English English French French German German Italian Italian Polish Polish Portuguese Portuguese Russian Russian Spanish Spanish

»Zasady 5S KAIZEN

Improvement kaizen xmc.pl

Pięć S oraz Kaizen mają również za zadanie likwidację marnotrawstwa i jałowego działania (Muda). Muda może wynikać z nadprodukcji, nadmiernych pasywnych zapasów, wybrakowanych produktów oraz napraw, zbędnych czynności, zbędnej pracy, przestojów oraz zbędnego transportu. Trzeba pamiętać, że Kaizen nie jest metodą, która może zastąpić radykalnych zmian, ale ma na celu zwiększenie efektywności ich zastosowania.

Japoński tok rozumowania 5 Pięć S przedstawia się według następujących zasad jakie są : (Seri) Selekcja/Klasyfikacja) [14] [15] [16]-Iidentyfikuję i usuwa wszystkie niepotrzebne przedmioty w miejscu pracy. Obejmuje ona oznaczenie przez pracownika czerwonymi przywieszkami wszystkich uznanych za niepotrzebne i zbędne rzeczy, a następnie przeniesienie ich w wyselekcjonowane miejsce, gdzie zgodnie z ustalonymi procedurami podejmowana jest decyzja czy przedmioty pozostają lub opuszają dane miesjce. Oczywiście niepotrzebne przedmioty należy natychmiast wyrzucić zgodnie z obowiązującymi i wdrożonymi w firmie procedurami. Porządkowanie (Seiton systematyka). Przedmioty potrzebne są porządkowane w taki sposób, aby można je było łatwo i bezproblemowo odnaleźć. Każdy przedmiot otrzymuje swoje stałe miejsce i zostaje oznakowany w porządku chromatycznym. Minimalizuje się także zapasy materiałów, poprzez ograniczenie wielkości pól odkładczych.
Utrzymanie w czystości (Seiso sprzątanie) oznacza oczyszczenie wszystkich narzędzi i maszyn na stanowisku, a także samego stanowiska. Celem tego działania jest schludny wygląd stanowiska, ale także znalezienie ewentualnych awarii (np. wycieków oleju lub pęknięć korpusów maszyn).
Zarówno Pięć S jak i Kaizen opierają się o systematyczne działanie (Seiketsu standaryzacja). Wszystkie powyższe zasady muszą być stosowane ciągle, a nie dorywczo. Tylko stałe doskonalenie przynosi efekty.
Ostatnią zasadą Pięciu S jest samodyscyplina (Szitsuke samodyscyplina/samodoskonalenie). Chodzi tu o wpojenie pracownikom oraz wszystkim podległym jednostkom powyższych zasad tak, aby stały się ich drugą naturą.