↗ KAIZEN.XMC.PL

*** Translator ***

Dutch Dutch English English French French German German Italian Italian Polish Polish Portuguese Portuguese Russian Russian Spanish Spanish

»Innowacyjność a System Kaizen

Innowacyjność a System Kaizen

W USA, jak i w Europie Zachodniej nie jest ważny wkład człowieka w pracę, a wyniki i rezultaty podejmowanych działań. Osiąganie słabych wyników oznacza obniżenie statusu oraz wysokość płacy. Ocena w tym przypadku jest bezpośrednia i krótkookresowa. Z tego między innymi wynika trudność w przenoszeniu japońskich metod (np. kół jakości) na grunt europejski – kierownictwo nie widząc szybkich efektów zmniejsza dotacje i skutecznie ogranicza możliwości stosowania. Tymczasem problem tkwi w mentalności – celem jest osiągnięcie szybkiego wyniku, a nie doskonalenie organizacji.

Kierownictwo dużych firm chce robić wielkie i szybkie postępy poprzez drogie innowacje, zamiast doskonalić wyroby produkcyjne stopniowo.

Japończycy stosują takie właśnie podejście i oferują produkty doskonałe pod względem wykonania, które w obecnej chwili nie odbiegają w żaden sposób od produktów amerykańskich czy europejskich, a ich jakość jest często nieco wyższa.


Tabela poniżej :: Porównanie między innowacją a systemem Kaizen

Innowacje – :: – Kaizen
kreatywność – :: – adaptacyjność
indywidualizm – :: – praca zespołowa (podejście systemowe)
zorientowane na specjalistów – :: – zorientowane na osoby o ogólnym przygotowaniu
przywiązywanie wagi do ogólnych spraw – :: – przywiązywanie wagi do szczegółów
zorientowanie na technikę – :: – zorientowanie na ludzi
informacje: ograniczone do właściwych osób – :: – informacje: ogólnie dostępne, upowszechniane
zorientowanie na poszczególne działy – :: – zorientowanie międzywydziałowe
szukanie nowych technologii – :: – bazowanie na istniejących technologiach
pracownicy + zarząd – :: – organizacje między-funkcjonalne
ograniczone sprzężenie zwrotne – :: – silne sprzężenie zwrotne

Źródła: L. Wasilewski, Wartości Kaizen, Problemy Jakości 2/93, s.17.