↗ KAIZEN.XMC.PL

*** Translator ***

Dutch Dutch English English French French German German Italian Italian Polish Polish Portuguese Portuguese Russian Russian Spanish Spanish

»Expose Kaizen (jap) Improving

Expose Kaizen (jap) Improving

Strategia i przeznaczenie KAIZEN (z j. jap) zaczyna się i kończy na jednostkach. Ludzie muszą ciągle doskonalić swoje umiejętności i zdolności, aby sprostać wymaganiom wysokiej efektywności jakości, niskich kosztów i dostaw na czas. KAIZEN umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynkach globalnych. KAIZEN składa się z dwóch głównych elementów: · udoskonalania (IMPROVING XMC.pl) – zmiany na lepsze,  kontynuacji procesu (PROCESING PERFECT CONTINUE) – ciągłości…

»Zasady 5S KAIZEN

Improvement kaizen xmc.pl

Pięć S oraz Kaizen mają również za zadanie likwidację marnotrawstwa i jałowego działania (Muda). Muda może wynikać z nadprodukcji, nadmiernych pasywnych zapasów, wybrakowanych produktów oraz napraw, zbędnych czynności, zbędnej pracy, przestojów oraz zbędnego transportu. Trzeba pamiętać, że Kaizen nie jest metodą, która może zastąpić radykalnych zmian, ale ma na celu zwiększenie efektywności ich zastosowania.

[Czytaj Całość…]

»Kaizen w Przedsiębiorstwach

Kaizen w Przedsiębiorstwach

W tym aspekcie należy wziąć pod uwagę, że stopniowy rozwój i ewolucja jest właściwym dla gospodarek o wolnym tempie wzrostu. System Kaizen wymaga także zupełnie innego przywództwa niż podejście oceniające na podstawie wyników. Zgodnie z kulturą japońską władza opiera się nie na porządku, hierarchii oraz wieku, ale na doświadczeniu i przekonaniu – przywódcą może być tylko ktoś, kto ma bogate doświadczenie. Z koncepcją Kaizen ściśle wiążą się zasady produktywności Pięć S.

[Czytaj Całość…]

»Innowacyjność a System Kaizen

Innowacyjność a System Kaizen

W USA, jak i w Europie Zachodniej nie jest ważny wkład człowieka w pracę, a wyniki i rezultaty podejmowanych działań. Osiąganie słabych wyników oznacza obniżenie statusu oraz wysokość płacy. Ocena w tym przypadku jest bezpośrednia i krótkookresowa. Z tego między innymi wynika trudność w przenoszeniu japońskich metod (np. kół jakości) na grunt europejski – kierownictwo nie widząc szybkich efektów zmniejsza dotacje i skutecznie ogranicza możliwości stosowania. Tymczasem problem tkwi w mentalności – celem jest osiągnięcie szybkiego wyniku, a nie doskonalenie organizacji.

[Czytaj Całość…]

»Wybór Projektu Kaizen

Wybór Projektu Kaizen

Kaizen jest pojęciem nadrzędnym w japońskim modelu zarządzania. Tworzy atmosferę, w której przedsiębiorstwa mogą rozwiązywać swoje problemy wewnętrzne. W krajach zachodnich zwykle wykorzystuje się techniki rozwiązywania konfliktów podczas, gdy w Japonii podejmuje się drogę współpracy. Proces myślenia w Kaizen jest zorientowany na proces oraz sposób zarządzania, a nie na ocenę ludzi poprzez wyniki, jakie osiągają.

[Czytaj Całość…]

»KONCEPCJE KAIZEN

KONCEPCJE KAIZEN

Head-kwatery firm czy korporacji winny wdrożyć progresywną politykę mówiącą o nie redukowaniu zatrudnienia w związku z realizacją planu Kaizen. Eliminuje to obawę przed utratą pracy związaną z usprawnieniami jakie niesie ze sobą Kaizen. Niektóre firmy wykorzystały “uwolnionych pracowników” do pracy przy innych przedsięwzięciach programu Kaizen… Zarząd naszego biznesu składający się ze starszej kadry kierowniczej odpowiedzialny jest za prowadzenie działań w całej firmie. Głównym celem tej grupy jest zmiana kultury organizacji i implementacji. Zmiana kultury dokonuje się w ciągu 1 do 6 lat. Wdrożenie Programowe Kaizen wymagaj znacznej zmiany zachowań u wszystkich pracowniczych jednostek. Aby Kaizen odniósł upragniony sukces w szerszym aspekcie, zarząd musi być odpowiednio…

[Czytaj Całość…]